Još nema komentara

Može li na vjenčanju kumovati osoba koja nije krštena?

Za razliku kod sakramenta krsta i svete potvrde, gdje se traži određeni uvjeti koje treba ispunjavati osoba koja želi biti kum, kod sakramenta vjenčanja ne radi se o kumstvu, već o svjedoku. Stoga se kod vjenčanja ne traže nikakvi posebni uvjeti, to znači da može biti i ne katolik, ne krštenik, već osoba koja je svjedok treba biti starija od 18 godina, osoba koja ne treba zakonskog skrbnika i biti u stanju nepromjenjive svijesti u trenutku vjenčanja.

Postavite komentar