Još nema komentara

Je li dopušteno primiti svetu pričest ako nisam bila dugo na svetoj ispovjedi (više od tri mjeseca)?

Crkva preporuča svakom vjerniku koji sudjeluje u slavlju svete mise da se svaki puta pričesti, ukoliko nije pod teškim grijehom, tada je potrebno da najprije pristupi sakramentu Pomirenja.

„Ispovijed svakodnevnih pogrešaka (lakih grijeha), premda nije nužno potrebna, Crkva je ipak živo preporučuje. Redovita ispovijed lakih grijeha pomaže nam da oblikujemo savjest, da se borimo protiv zlih sklonosti, da dopustimo Kristu da nas liječi te da napredujemo u životu Duha.“(KKC 1458). Stoga bi bilo veoma korisnu kako bi se dolično primilo Tijelo Gospodnje, da se i češće ispovjedimo.

Postavite komentar