Još nema komentara

Koliko je puta ispravno se prekrižiti tijekom svet mise?

U obredu Rimske liturgije, koja je pridržana kršćanima rimokatolicima, znak križa na sebe stavlja vjernik na početku svete mise i na kraju završnog blagoslova. Izuzetak je kada se uzima prvi Rimski kanon, tada unutar euharistijske molitve svećenik i vjernik znamenju se znakom križa. Nije nikakva pogreška ako se unutar slavlja svete mise netko više puta prekriži,
ali to nije potrebno.

Postavite komentar