Još nema komentara

Sredstva društvenog priopćavanja

S tehnološkim je razvojem povezana sve veća prodornost sredstava društvenog priopćavanja, bez kojih je već i sada gotovo nemoguće zamisliti život ljudske obitelji. Ona su do te mjere srasla sa svakidašnjim životom, i u dobru i u zlu, da se čini doista apsurdnim stajalište onih koji drže da su ta sredstva neutralna i da ne utječu na moralnu prosudbu ljudi. Takvi i slični stavovi, koji naglašavaju strogo tehničku narav medija, često podržavaju njihovu faktičku podložnost ekonomskoj računici, u pozadini čega leži težnja za dominacijom nad tržištem kao i, a to nije manje važno, želja za nametanjem kulturnih parametara koji su u službi projekta ideološke i političke moći.

Uzevši u obzir njihovu temeljnu važnost u odlučivanju o promjenama u opažanju i spoznavanju stvarnosti kao i same ljudske osobe, postaje nužnim pozorno promišljanje o njihovu utjecaju, osobito s obzirom na etičko-kulturalnu dimenziju globalizacije i solidarnog razvoja naroda. Ono što smo naglasili glede zahtjeva za ispravnim upravljanjem globalizacije i razvoja, vrijedi i ovdje: smisao i svrha medija valja tražiti u antropološkoj perspektivi. To znači da mediji mogu postati prigodom za očovječenje, i to ne samo onda kad, zahvaljujući tehnološkom razvoju, nude veće mogućnosti komuniciranja i informiranja nego i napose onda kad su usmjereni prema viziji osobe i zajedničkog dobra koja održava istinski univerzalne vrijednosti.

Sredstav društvenog priopćavanja ne promiču slobodu niti čine sve narode dionicima razvoja i demokracije samo zato što umnažaju mogućnosti povezivanja i kruženja ideja. Žele li se postići spomenuti ciljevi, medije valja usmjeriti na promicanje dostojanstva osoba i naroda, izričito ih prodahnuti ljubavlju i staviti ih u službu istine, dobra te naravnog i nadnaravnog bratstva.

Doista, ljudska je sloboda usko povezana s tim višim vrednotama. Mediji mogu biti dragocjena pomoć u rastu zajedništva ljudske obitelji i društvenog etosa, ali samo ako postanu oruđa promicanja sveopćeg dioništva u zajedničkom traganju za onim što je pravedno.

Izvor: Benedikt XVI, Caritas in veritate, br. 73. Enciklika o cjelovitom ljudskom razvoju u ljubavi i istini

Postavite komentar