Još nema komentara

Božanski časoslov

Brevijar (lat. brevis: kratak ili koncizan) ili časoslov je crkvena knjiga s tekstovima koje u određene časove (odatle i naziv ) svakoga dana mole katolički klerici i redovnici, zajednički ili samostalno. Sadrži tekstove poput odlomaka Staroga i Novoga zavjeta, životopisa svetacahomilijamolitavahimnipsalama i ostalih pobožnih pjesama.

Brevijar zagrebačke stolne crkve potječe iz 1290. godine. Glagoljski brevijar nastao je u doba Ćirila i Metoda i ti brevijari predstavljaju dijelove Ćirilovih prijevoda Biblije. Većina hrvatskih brevijara potječu iz XIII. stoljeća i pisani su redakcijom staroslavenskoga jezika.

https://bozanskicasoslov.wordpress.com/